Logide parsimise koodinäidiseid ja nippe kuidas käsureal paremini hakkama saada
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
Lauri Võsandi 6b9db62031 Veel näidiseid 2 years ago
..
README.md Veel näidiseid 2 years ago
log_parsers.py Lisatud bin kaust näidistega 2 years ago
main.py Lisatud bin kaust näidistega 2 years ago
main2.py Lisatud bin kaust näidistega 2 years ago
template.html Apache logiparsija parandused 2 years ago

README.md

Apache logide parsija

Failis main.py on näide kuidas Apache2 logisid parsida ning raporteerida huvitavamad killud:

  • Parsib Apache logifaili kirjed ApacheLogParser klassi abil mis on kirjeldatud failis log_parsers.py
  • Laadib requests mooduli abil alla BlankMap-World6.svg, värvib selle ära lxml mooduli abil ning salvestab top.svg faili sisse
  • Genereerib Bootstrap baasil koostatud veebilehe mallist template.html faili raport.html

Tulemuse näidist saab kaeda aadressil https://media.k-space.ee/raport/raport.html

Sõltuvuste paigladamiseks:

apt install -y python-jinja2 python-lxml python-pygal python-geoip python-numpy python-matplotlib
dnf install -y python-jinja2 python-lxml python-pygal python2-GeoIP python2-numpy python2-matplotlib

Käivitamiseks

(cat /path/to/access.log; zcat /path/to/access.log.1.gz) | python main.py
(cat /path/to/access.log; zcat /path/to/access.log.[12].gz) | python main.py
(cat /path/to/access.log; zcat /path/to/access.log.[1-5].gz) | python main.py
(cat /path/to/access.log; zcat /path/to/access.log.*.gz) | python main.py

Java rakenduste stack trace'de kokku korjaja

Failis main2.py on näide kuidas Java rakenduse logikirjetest stack trace'd kokku koguda:

  • Ühisosa Apache logide parsijaga on GenericParser klass milles sisaldub üldine logide parsimise loogika

Sõltuvuste paigladamiseks:

apt install -y python-jinja2
dnf install -y python-jinja2

Käivitamiseks:

cat blah.log | python main2.py > raport2.html